Connect With Ministries

Samenkomsten van de Christengemeente te Roermond

Om samen God te eren, meer van Hem te leren en samen Hem te zoeken zijn er verschillende soorten van samenkomsten.

De eredienst op zondagmorgen heeft een drieledig doel. · de Here God te aanbidden· en door middel van de Woordverkondiging de broeders en zusters toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het...
Een keer per jaar hebben we een tijd van "Bidden en vasten".
  Bijzondere diensten Bij bijzondere gelegenheden kunnen er dankdiensten, zoals bij 25; 40; 50-jarig huwelijksfeest of jubileum of andere belangrijke gebeurtenissen, georganiseerd worden. Het...
Digitale gebedsavond via Teams
  Gemeente conferentie Één keer per jaar wordt er een gemeenteconferentie georganiseerd. In de regel wordt dit in het carnavals weekend georganiseerd.   
Gezamelijke bijbelstudie